Belangrijk:
Wanneer u in aanmerking komt voor een pup zijn er, uit welke hoofde dan ook, geen rechten te ontlenen op een pup tot de werkelijke overdracht. Wij hebben de intentie om u een pup te verkopen en houden u om die reden tijdens een nest op de hoogte van de ontwikkelingen van de pups, bijv via social media met foto's en filmpjes en wij willen u leren kennen in deze periode.
Tot de werkelijke overdracht, op de dag van ophalen, zijn beide partijen vrij om, zonder opgaaf van reden, niet tot verkoop/koop over te gaan.

De labrador en gezondheid

Kiest u het juiste ras?

Voor u tot de koop van een labrador over gaat dient u zich te verdiepen in waar u in het leven van de hond allemaal mee te maken kunt krijgen. Soms leeft het idee dat als je een pup koopt met een stamboom en daar een flink bedrag voor betaalt de hond bij wijze van gezond 15 zal worden.
Maar net als de volwassen en kinderafdelingen in ziekenhuizen vaak propvol liggen zo is het dierenarts spreekuur ook meestal druk bezet. 

Wij fokken met ouderdieren die gecheckt zijn op heupen, ellebogen en ogen. 
Tevens weten we door middel van DNA testen dat onze pups, mits er geen genmutatie heeft plaats gevonden, geen lijder zullen zijn van prcd-PRA, EIC en HNPK. 
Deze DNA testen zeggen hierdoor iets over de pups.
Het is echter geen garantie dat wanneer ouderdieren zelf vrij zijn van heup, elleboog en oogaandoeningen pups dit niet kunnen krijgen. Met flinke pech kunt u in het eerste jaar al tegen problemen aanlopen.  Dit geldt overigens voor iedere hond, stamboom, kruising, look-a-like.  

Heeft u vragen naar aanleiding van deze pagina vraag het mij dan gerust. 
Ik fok nu vanaf 2008, ben heel wat wijzer dan toen,
heb de wijsheid nog steeds niet in pacht, maar wat ik niet weet zoek ik uit. 

Gezondheid en nog veel meer nuttige informatie

LICG

Het LICG, Landelijk informatie centrum gezelschapsdieren, is een centrum waar iedereen terecht kan voor objectieve en deskundige informatie.

Klik op onderstaande button en lees vóór het kopen of de Labrador Retriever het ras is dat u zoekt.

U vindt er informatie over:

  • Algemeen
  • Uiterlijk
  • Karakter
  • Verzorging
  • Beweging en activiteiten
  • Socialisatie en opvoeding
  • Ziekten en erfelijke aandoeningen
  • Benodigde ervaring
  • Aanschaf en kosten
  • Bijzonderheden

Voor een aantal erfelijke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld Prcd-PRA, EIC, HNPK, RD-OSD is het mogelijk een DNA test uit te laten voeren. Door een drager of lijder te combineren met een vrij geteste hond is zeker dat nakomelingen uit zo'n combinatie geen lijder zullen zijn van deze erfelijke aandoeningen.

Niet voor alles is een DNA test mogelijk, soms omdat nog niet gevonden is op welke genen bepaalde defecten liggen en soms omdat ook invloeden van buitenaf, milieu en voeding, mede bepalen of de hond aan een bepaalde aandoening gaat lijden. 

Naast erfelijke aandoeningen bestaan ook aangeboren afwijkingen en schoonheidsfouten
Enkele voorbeelden hiervan zijn, een over- of onderbeet (de tanden scharen niet goed), een incompleet gebit (er missen in het volwassen gebit 1 of meerdere kiezen), een franse stand van de voorpoten (de hond draait zijn ellebogen naar buiten, witte tenen, hazevoeten, scheve tenen, lichte ogen, een lage staartaanzet. 

Hieronder een aantal aandoeningen uitgelicht die door de Universiteit in Utrecht volgens recent onderzoek voor de Nederlandse populatie labradors het belangrijkst zijn. 


Heupdysplasie

Heupdysplasie (HD) is een door erfelijke factoren en uitwendige invloeden bepaalde ontwikkelingsstoornis van de heupgewrichten. M.a.w. het ontstaan van heupdysplasie wordt bepaald door omgevingsfactoren zoals voeding en beweging en door het genetisch materiaal van de hond, die direct verband houdt met de gezondheid van zijn (voor)ouders. Indien een hond HD heeft, is er in meer of mindere mate misvorming van het heupgewricht ontstaan, waardoor de hond veelal ernstige hinder ondervindt in zijn beweging. Door röntgenfoto’s te maken op een leeftijd vanaf 12 maanden kan worden gezien of een hond aanleg heeft voor deze stoornis dan wel al een afwijking heeft. De beoordeling van de foto’s wordt gedaan door een onafhankelijk panel van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied. Een hond krijgt na beoordeling een HD-uitslag. Bij een A, B en C –uitslag is het toegestaan te fokken met deze dieren volgens de rasvereniging. Bij een C-uitslag dienen de ouders van deze hond beiden aan A uitslag te hebben en dient de partner van de hond eveneens een A uitslag te hebben.    

Elleboogdysplasie
Elleboogdysplasie (ED) is een ontwikkelingsstoornis van met name het kraakbeen in gewrichten die onder invloed van erfelijke en andere factoren ontstaat. Een hond kan hier reeds op jonge leeftijd kreupel van gaan lopen, maar het kan zich ook op latere leeftijd nog openbaren. Bij ED worden diverse vormen onderscheiden: 1.OCD (Osteochondritis dissecans, loslaten van een stukje kraakbeen van de bovenarm) 2.LPC (Los processus coronoïdeus, loslaten van een stukje bot van de ellepijp) 3.LPA (Los proc.anconeus , loslaten van een stuk bot op een andere plaats van de ellepijp) 4.Incongruentie (een niet goed "passend" gewricht door een te lange of te korte ellepijp ten opzichte van het spaakbeen). Ieder van de genoemde afwijkingen leidt na enkele maanden tot "artrose". Onder artrose wordt verstaan veranderingen van een gewricht (botreactie's) die in de loop van het ziekteproces kunnen ontstaan, die blijvend zijn en vooral gekenmerkt worden door startpijn (kreupele stappen net na het opstaan), "er doorheen lopen" (dus beter lopen na enige tijd) en een terugval na veel inspanning. Door röntgenfoto’s te maken op een leeftijd vanaf 12 maanden kan worden gezien of een hond aanleg heeft voor deze stoornis dan wel al een afwijking heeft. De beoordeling van de foto’s wordt gedaan door een onafhankelijk panel van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied.
Een hond krijgt na beoordeling een ED-uitslag. 

 

Atopische dermatitis
Een ontsteking van de huid door een allergische reactie op stoffen uit de omgeving, bijvoorbeeld huisstofmijt of meelmijten, of pollen van grassen of bomen. Dit kan jeukklachten geven over het hele lichaam, maar voornamelijk aan de poten, in de liezen en op de rug bij de staartbasis. Honden kunnen deze plekken tot bloedens toe kapot bijten, likken en krabben. Er kunnen ook infecties, kale plekken en bultjes ontstaan. 

Oogproblemen
Bij de labrador komen oogaandoeningen nog regelmatig voor, waardoor het verplicht is in de fokkerij om ouderdieren te testen. Deze test is 12 maanden NLV en 24 maanden LKN geldig en kan alleen worden uitgevoerd door een dierenarts die als panellid is erkend door de ECVO ( European College of Veterinary Opthalmologists). Bij deze (2) jaarlijkse spiegeltest worden diverse oogziekten uitgesloten zoals : 1. Cataract , Vertroebeling van de ooglens waardoor het zicht vermindert met meestal blindheid als eindstadium; 2. Retina Dysplasie, Oogaandoening waarbij 2 lagen van het netvlies niet goed aan elkaar vastzitten; 3. Entropion, Oogaandoening waarbij één of beide oogleden naar binnen krullen; 4. Ectropion Oogaandoening waarbij het onderste ooglid naar buiten krult.

Cataract
Dit is een vertroebeling van de ooglens, die ook wel grauwe of grijze staar genoemd wordt. Cataract wordt meestal geleidelijk steeds erger en kan uiteindelijk leiden tot een verslechtering van het gezichtsvermogen. Stofwisselingsstoornissen, externe beschadiging van de ooglens en erfelijke factoren kunnen meespelen in het ontstaan van cataract.

Pcrd-PRA 
Progressieve retina atrofie, erfelijke oogafwijking met blindheid tot gevolg.
Dieren die getest worden op de aanwezigheid van het gen dat deze ziekte veroorzaakt, kunnen lijder, drager of vrij zijn. Alleen een lijder zal de ziekte zelf ook daadwerkelijk kunnen ontwikkelen, zowel een lijder als een drager kunnen het gen doorgeven aan hun nakomelingen. 
Voor Prcd-PRA bestaat een DNA test

RD-OSD

Achtergrond van de ziekte: Retina Dysplasie (retinale plooien) (RD) is een veel voorkomende klinische aandoening bij honden. Aangezien veel vormen van Retina Dysplasie goedaardig zijn en de erfelijkheid onbekend is, zullen veterinaire oogartsen vaak adviseren dat het fokken met honden met RD een aanvaardbare optie is. Evenwel bij twee rassen, de Labrador retriever en de Samojeed, is RD een veel ernstiger kwestie. RD bij Labradors en Samojeden zal ertoe leiden dat de hond het jaarlijkse oogonderzoek vermoedelijk niet zal doorstaan. In dergelijke gevallen wordt het fokken met deze honden afgeraden omdat RD bij deze rassen een indicatie kan zijn dat de hond drager is van een ernstig erfelijk syndroom genaamd OSD (OculoSkeletal Dysplasia). OSD is een ernstige aandoening waarbij de honden een verscheidenheid aan skeletafwijkingen vertonen, met inbegrip van verkorte ledematen (dwerggroei), en blindheid op jonge leeftijd;de blindheid is het gevolg van een algemene afwijking van het netvlies, die gedeeltelijke of volledige loslating van het netvlies veroorzaakt, alsmede staar.  
Voor RD-OSD bestaat een DNA test. 

Overgewicht of Obesitas
Ontstaat wanneer de energieopname hoger is dan het energie verbruik. 
Dat kan zijn doordat een dier teveel eet of juist te weinig energie verbrandt. De overtollige energie wordt door het lichaam als vet opgeslagen, waardoor overgewicht kan ontstaan. Sommige rassen, waaronder de labrador retriever, hebben meer aanleg om overgewicht te ontwikkelen. 


Exercise Induced Collapse (EIC) 

Deze nog relatief onbekende ziekte komt sinds enkele jaren ook bij de labrador retriever voor. Het wordt gekenmerkt door het steeds slapper worden van de hond tijdens hevige inspanning. Na ongeveer 10 minuten gaat de hond hyperventileren, moeilijker lopen en stort dan neer. 10 tot 20 minuten na het begin van de aanval herstelt de hond weer. Tijdens een aanval is de lichaamstemperatuur van de hond sterk verhoogd (>41.5 gr C). Ook dit is een ziekte die te testen is door middel van DNA-onderzoek. Symptomen worden duidelijk meestal op de leeftijd van 7 maanden - 2 jaar (gemiddeld 14 maanden), vooral na flinke inspanning en of trainingen.  Na een bepaalde korte periode van activiteit en inspanning (5-20 minuten) wordt als eerste een geforceerde of “dansende” gang van de achterhand gezien. De achterpoten worden vervolgens zwakker en kunnen geen gewicht meer dragen. Vaak willen ze blijven lopen met het achterlijf vooruit slepend. Soms verergert het zich door ook zwakte in de voorhand waarbij dan totaal geen beweging meer mogelijk is. Sommige honden zijn een beetje de weg kwijt en vallen om, de meeste blijven alert en bij bewustzijn maar kunnen niets meer. Meestal zie je na 3-5 minuten na het optreden van de verschijnselen nog een verergering van de symptomen. Incidenteel kunnen honden hieraan ook overlijden, vooral als er niet bij de eerste symptomen al rust in acht wordt genomen. De meeste honden herstellen snel en zijn weer weer volledig hersteld binnen 5-25 minuten De lichaamstemperatuur stijgt meestal dramatisch naar boven de 41.5C, echter dit wordt ook wel gezien bij gezonde honden met veel inspanning. De verhoogde temperatuur is zelden de doodsoorzaak. Ook nemen we waar dat de honden tijdens een aanval heel erg hijgen om zo warmte kwijt te raken, maar ook dit is niet specifiek voor EIC. 
Voor EIC bestaat een DNA test

Hereditary Nasal Parakeratosis - HNPK

Deze erfelijke huidaandoening wordt regelmatig gezien en kenmerkt zich door extra hoornvorming op de neus. De huid van de neus, welke normaal glad en vochtig hoort te zijn, wordt droog, ruw en dik.

De symptomen worden ontwikkeld op jonge leeftijd . Binnen enkele uren tot maximaal enkele weken na de geboorte kunnen de kenmerken die horen bij deze DNA-varianten waargenomen worden.

Deze ziekte heeft een effect op de huid.

Dit kenmerk vererft op een autosomale, recessieve, manier. Dit betekent, dat een dier vrij kan zijn (homozygoot normaal), lijder (homozygoot afwijkend) of drager (heterozygoot). 
Voor HNPK bestaat een DNA test. 

 

Naast bovengenoemde aandoeningen zijn er tal van ziektes waar u mee te maken kunt krijgen.
Via onderstaande link kunt u heel veel ziektes aanklikken en daar meer over lezen. 

Belangrijk:
Wanneer u in aanmerking komt voor een pup zijn er, uit welke hoofde dan ook, geen rechten te ontlenen op een pup tot de werkelijke overdracht. Wij hebben de intentie om u een pup te verkopen en houden u om die reden tijdens een nest op de hoogte van de ontwikkelingen van de pups, bijv via social media met foto's en filmpjes en wij willen u leren kennen in deze periode.
Tot de werkelijke overdracht, op de dag van ophalen, zijn beide partijen vrij om, zonder opgaaf van reden, niet tot verkoop/koop over te gaan.